เราถามผู้คนมากกว่า 80% ว่าพวกเขาเคยเด็กออสเตรเลียหลายล้านคนเล่นกีฬาของชุมชนทุกสัปดาห์ การมีส่วนร่วมในกีฬาชุมชนสามารถปรับปรุงสภาพจิตใจ ร่างกาย และสังคมของเด็กได้

แต่เฉพาะในกรณีที่สภาพแวดล้อมในการเล่นกีฬามีความปลอดภัยทางร่างกายและอารมณ์เท่านั้น งานวิจัยใหม่ของเราแสดงให้เห็นว่าพื้นที่เล่นกีฬาของชุมชนไม่ปลอดภัยสำหรับทุกคน เราพบว่า 82% ของผู้ตอบแบบสำรวจ 886 คนกล่าวว่าพวกเขาประสบกับความรุนแรงขณะเล่นกีฬาของชุมชนตั้งแต่ยังเป็นเด็กในออสเตรเลีย การศึกษาของเราเป็นหนึ่งในโครงการแรกๆ

ในออสเตรเลียที่รวบรวมประสบการณ์ของบุคคลที่ไม่ใช่เพศสภาพ เราพบว่าผู้คนหลากหลายเพศรายงานว่ามีความรุนแรงสูงเป็นพิเศษขณะเล่นกีฬาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ประมาณ 81% รายงานว่าประสบความรุนแรงทางจิตใจจากโค้ช เทียบกับ 55% และ 50% สำหรับผู้หญิงและผู้ชายตามลำดับ

ประสบกับความรุนแรงในกีฬา  ผู้หญิงยังมีอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับผู้ชายที่มีความรุนแรงทางจิตใจ (82% เทียบกับ 74%) และความรุนแรงทางเพศ (40% เทียบกับ 33%) แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้อย่างไร ความรุนแรงในกีฬาชุมช ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กรณีความรุนแรงต่อเด็กในกีฬาระดับหัวกะทิในออสเตรเลียได้รับความสนใจจากสื่อระดับประเทศ การว่ายน้ำและยิมนาสติกอาจเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับลักษณะความรุนแรงต่อเด็กในวงการกีฬาที่แพร่หลาย แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพัง

สื่อมักมุ่งเน้นไปที่กีฬาประเภทเดี่ยวและการล่วงละเมิดที่นักกีฬาชั้นนำได้รับ ซึ่งอาจนำไปสู่ความรู้สึกผิดๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในกีฬาอื่นๆ และในกีฬาในระดับชุมชน

ไม่ว่าทีมจะชนะหรือแพ้ การแข่งขันกีฬานำไปสู่ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวของความรุนแรงนั้นลึกซึ้งและรวมถึงความวิตกกังวล ความซึมเศร้า ความไม่ไว้วางใจ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่บกพร่อง และอื่นๆ การทำความเข้าใจว่าเด็ก ๆ ประสบกับความรุนแรงจากการเล่นกีฬาบ่อยเพียงใดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตรวจสอบความรุนแรงนี้และดูแลเด็กให้ปลอดภัย

ทีมงานของเราที่มหาวิทยาลัยวิกตอเรียเสร็จสิ้นการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบันในออสเตรเลีย โดยสำรวจว่าเด็ก ๆ ประสบกับความรุนแรงในกีฬาชุมชนบ่อยเพียงใด เราสำรวจผู้ใหญ่ชาวออสเตรเลีย 886 คนที่เคยเล่นกีฬาชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเมื่ออายุน้อยกว่า 18 ปี โดยถามพวกเขาเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ความรุนแรงในการเล่นกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเขาถูกถามเกี่ยวกับความรุนแรงที่ไม่ถูกลงโทษ กล่าวคือ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนอกกฎที่ระบุของเกม สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น ในสนาม ในห้องล็อกเกอร์ หรือระหว่างการเดินทางเพื่อเล่นกีฬา

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ เนื่องจากการศึกษานี้ไม่ได้ใช้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนระดับประเทศ จึงไม่สามารถคาดการณ์ข้อมูลเพื่อเป็นตัวแทนของกีฬาชุมชนทั้งหมดในออสเตรเลียได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (63%) แต่มาจากทุกรัฐและดินแดนในออสเตรเลีย และได้เข้าร่วมในกีฬาต่างๆ 68 ชนิด ประมาณ 18% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปี ซึ่งเน้นว่าประสบการณ์ที่รายงานบางส่วนเป็นอย่างไร

 

ได้รับการสนับสนุนจาก    สล็อตpgใหม่ล่าสุด