เรามักจะตื่นเต้นและมีความสุขเมื่อทีมกีฬาที่เราชื่นชอบนั้นได้รับการแข่งขันในบ้านหรือในสนามของตัวเอง  การแข่งขันกีฬาในบ้าน    เพราะถือว่าเป็นการแข่งขันที่สร้างจ้อได้เปรียบกบัคู่แข่งขันในหลายๆด้าน ถึงแม้จะไม่ได้มีผลโดยตรงอย่างร้อยเปอร์เซ็น

เพราะในบางครั้งการเล่นและแข่งขันในบ้านนั้นก็ไม่ได้ทำเกมส์การแข่งขันนั้นชนะเสมอไป แต่แน่นอนว่าอย่างไรการแข่งขันในบ้านก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับทั้งแฟนกีฬาและนักกีฬาได้อย่างมากกว่าการออกไปเล่นในนอกบ้านอย่างแน่นอน

มีการกล่าวถึงอิทธิพลโดยตรงของผู้ชมว่าเป็นปัจจัยที่เป็นไปได้ที่สนับสนุนความได้เปรียบในบ้าน

ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับการรับรู้ของนักกีฬาและแฟนกีฬาด้วยนั่นเองอย่างไรก็ตามสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของจำนวนผู้ชมที่แน่นอนนั้นเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นและขวัญกำลังใจที่ดีให้กับนักกีฬานั่นเอง

อัตราการเข้าพักในสนามกีฬาหรือระดับเสียงในการส่งกำลังใจไปสู่นักกีฬานั้นแสดงให้เห็นว่าแฟนกีฬาหรือผู้ชมที่มาชมนั้นมีการให้กำลังใจที่ดีถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่สร้างข้อได้เปรียบโดยตรงนักแต่ก็ส่งผลต่อความได้เปรียบในบ้านได้พบหลักฐานของอคติผู้ตัดสินที่เกิดจากฝูงชนในการศึกษาการทดลองและข้อมูลในที่มีการเก็บด้วยความเป็นจริงนั้น อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ใช่อคติของผู้ตัดสินทั้งหมดที่ทำให้เกิดความได้เปรียบในบ้าน 

ผลทางจิตวิทยาของความคาดหวังขึ้นอยู่กับความคิดที่ว่าผู้เล่น ผู้ฝึกสอน แฟนกีฬา ผู้ตัดสินรงมถึงสื่อต่างๆก็ตระหนักดีถึงปรากฏการณ์ความได้เปรียบในบ้านและความคาดหวังที่แตกต่างกันของนักกีฬาที่ได้เล่นทั้งในบ้านและนอกบ้าน อาจมีการบังคับตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะอย่างไรก็จะต้องมีการสร้างความได้เปรียบในบ้านหรือเอฟเฟกต์เพื่อล็อคตัวเองก็คือการลดความได้เปรียบในบ้านด้วย

สิ่งที่ส่งผลกระทบและเป็นสิ่งที่แสดงอย่างเห็นได้ชัดของข้อได้เปรียบในการแข่งขันในบ้านก็คือความเหนื่อยล้าจากการเดินทางนั้นเกิดจากการเดินทางที่ยาวนานและเครียดมากขึ้นของทีมเยือน ผลการศึกษาก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่าระยะทางในการเดินทางที่มีการเดินทางจริงนั้นและด้วยโซนเวลาที่อาจจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับทิศทางของการเดินทางสามารถนำไปสู่ความได้เปรียบที่บ้านได้อย่างชัดเจน

อิทธิพลที่อาจเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งต่อการได้เปรียบในบ้านเป็นผลมาจากความคุ้นเคยกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สร้างความได้เปรียบอย่างมากซึ่งอาจรวมถึงลักษณะโครงสร้าง ลักษณะของสนามแข่งขันและเงื่อนไขที่ไม่คุ้นเคยของการเตรียมการแข่งขัน

แน่นอนว่าหลักฐานที่แสดงว่าความได้เปรียบของเจ้าบ้านในขั้นต้นลดลงหากทีมย้ายไปยังศูนย์กีฬาแห่งใหม่ในเมืองเดียวกันก็จะถือว่าความได้เปรียบนั้นยังคงมีอยู่ด้วยปัจจัยข้างต้นแต่ก็มีการลดความได้เปรียบลงไปด้วยนั่นเอง อย่างไรแล้วการไม่กดดันจนเกินไปของนักกีฬานั้นก็เป็นสิ่งประการแรกที่จะสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันในบ้าน

 

สนับสนุนโดย.    ufabet เว็บแม่