ผลกระทบทางอารมณ์ การถูกกระทบกระแทกคือการบาดเจ็บที่สมองซึ่งขัดขวางการทำงานของสมองตามปกติ คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์จากการถูกกระทบกระแทกภายในเวลาไม่กี่วันหรือในบางครั้งก็อาจจะไม่ถึงสัปดาห์ แม้ว่าการฟื้นตัวของแต่ละคนอาจแตกต่างกันแต่สิ่งที่ควรตระหนักถึงอาการที่มักเกิดขึ้นหลังจากการถูกกระทบกระแทกและควรปรึกษากับผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเพราะถือว่าเป็นส่วนสำคัญของร่างกายและถ้าหากได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็อาจจะทำใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ดด้วย

หลังจากการถูกกระทบกระแทกเด็กและวัยรุ่นอาจมีอาการทางร่างกาย ความรู้ความเข้าใจและอารมณ์ที่หลากหลาย

แม้ว่าอาการทางร่างกาย เช่น ปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะและอาการทางความคิด เช่น การหลงลืมหรือฟุ้งซ่านได้ง่ายหรืออาจจะมีการพูดที่มากผิดปกติหรือน้อยกว่าปกติ แต่ควรสังเกตอาการทางอารมณ์ด้วยเช่นกันปัญหาการปรับอารมณ์อาจรบกวนการฟื้นตัวได้

หลายๆคนอาจจะกังวลว่าถ้าหากเกิดการถูกกระทบกระแทกทำให้เกิดความทุกข์ทางอารมณ์หรือไม่แน่นอนว่าหลังจากการถูกกระทบกระแทกและมีอาการบาดเจ็บอื่นๆ อีกมากมายตามมาเด็กและวัยรุ่นอาจมีความเครียดและอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลเพิ่มขึ้นได้

ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องทางอ้อมกับการบาดเจ็บที่ได้รับการหระแทกมานั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น ความเครียดอาจเกี่ยวข้องกับการถูกถอดออกจากกีฬาด้วยเหตุผลทางการแพทย์ อาการทางอารมณ์เหล่านี้มักจะหายไปเมื่อทำกิจกรรมประจำวันตามปกติหรืออาจะได้รับการเยียวยาจากคนรอบข้างที่มากขึ้น

สิ่งสำคัญคือการลดผลกระทบทางอารมณ์จากการถูกกระทบกระแทกมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนที้ท่านั้นที่จะสามารถทำได้เพื่อลดผลกระทบทางอารมณ์จากการถูกกระทบกระแทกหลังจากการถูกกระทบกระแทกสิ่งสำคัญก็คือ

การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการลดความเครียดด้วยและสามารถช่วยทำให้อารมณ์ดีขึ้นและช่วยสนับสนุนให้กลับไปทำงาน  www.ufabet.com ลิ้งเข้าระบบ   หรือทำกิจกรรมได้อย่างตามปกติ สำหรับการอดนอนอาจนำไปสู่อาการทางอารมณ์ที่รุนแรงขึ้น ควบคู่ไปกับอาการทางร่างกายและสติปัญญาที่เพิ่มขึ้น เด็กวัยเรียนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการนอนหลับ 10 ถึง 11 ชั่วโมงต่อคืน ฃและวัยรุ่นส่วนใหญ่ต้องการนอนอย่างน้อยเก้าชั่วโมงต่อคืนซึ่งการนอนนั้น็จะช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้

การออกกำลังกาย การออกกำลังการในลักษณะคาดิโออย่างเป็นประจำนั้นก็ช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกันซึ่งจะไม่ทำให้อาการแย่ลง ทั้งนี้ยังรวมถึงการสร้างกิจกรรมทางสังคมและครอบครัวและการผ่อนคลายทั้งหมดนี้สามารถช่วยในการปรับปรุงอารมณ์และสนับสนุนการฟื้นตัวหลังจากการถูกกระทบกระแทกได้ อย่างไรก็ตามการลดความเสี่ยงในการกระทบกระแทกไปส฿ภาวะที่รุ่นแรงก็สามารถทำได้ตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสุขภาพกายและจิตใจที่ดี